Genderova rovná společnost. Ano či ne?

Je genderově rovnocenný svět to, kam směřujeme? Bude tento svět lepší? Existuje vůbec něco takového jako absolutní genderová rovnost? Kdo jsou pak muži v takovém světě a kdo zase ženy?

Položili jste si někdy tuto otázku? Ať už jste příznivcem či odpůrcem tohoto vývoje, jedno jisté – Jediná jistota v našem světě je změna. Nic nezůstává stále stejné. A i tato změna je evidentní.

Nicméně, jak již bývá našim zvykem, v Česku nejsme světové špičky v inovaci chování, spravedlnosti nebo ctnosti. Takže do jistě míry můžeme “být v klidu”.

Co mě osobně klidným nenechává je, jak někteří špatně, až možná záměrně nechápou, jak by se v takovém světě měli chovat a co to vlastně znamená. Proč je to v pořádku a kde je hranice, kdy je to ještě „OK“ a kdy už uměle tvořený konflikt způsobený nezralostí vlastní identity.

Nemyslím si, že by genderová rovnováha znamenala přebírání vzájemných rolí a z mužů činila ženy a z žen naopak muže. Je to za mne absolutní svoboda rozhodnutí co a jak chci dělat a k tomu ekvivalentně rovnocenné prostředí pro obě pohlaví. Jednoduše řečeno, dejme všem stejně podmínky a nechejme je, ať ukáží co v nich. Prospěje to jak společnosti tak ekonomice.

Trochu jiná věc ale ovšem je, abychom nepřestavali býti ženou či mužem. Naše role v chování, vlastnostech a přínosech jsou nepostradatelnou součástí fungujícího celku. I muž, který je lepší kuchař než žena, nebo žena, která rozumí automobilu více než její muž, ještě doma nemusí přebírat roli svého protějšku ve vzájemném vztahu a výchově dětí.

Nemějme strach ze změny. Buďme její součástí a spoluutvářejme ji. Změna nás stejně nemine.