Genderova společnost dnes

//Genderova společnost dnes

Genderova společnost dnes

Genderova rovná společnost. Ano či ne?

Je genderově rovnocenný svět to, kam směřujeme? Bude tento svět lepší? Existuje vůbec něco takového jako absolutní genderová rovnost? Kdo jsou pak muži v takovém světě a kdo zase ženy?

Položili jste si někdy tuto otázku? Ať už jste příznivcem či odpůrcem tohoto vývoje, jedno jisté – Jediná jistota v našem světě je změna. Nic nezůstává stále stejné. A i tato změna je evidentní.

Nicméně, jak již bývá našim zvykem, v Česku nejsme světové špičky v inovaci chování, spravedlnosti nebo ctnosti. Takže do jistě míry můžeme “být v klidu”.

Co mě osobně klidným nenechává je, jak někteří špatně, až možná záměrně nechápou, jak by se v takovém světě měli chovat a co to vlastně znamená. Proč je to v pořádku a kde je hranice, kdy je to ještě „OK“ a kdy už uměle tvořený konflikt způsobený nezralostí vlastní identity.

Nemyslím si, že by genderová rovnováha znamenala přebírání vzájemných rolí a z mužů činila ženy a z žen naopak muže. Je to za mne absolutní svoboda rozhodnutí co a jak chci dělat a k tomu ekvivalentně rovnocenné prostředí pro obě pohlaví. Jednoduše řečeno, dejme všem stejně podmínky a nechejme je, ať ukáží co v nich. Prospěje to jak společnosti tak ekonomice.

Trochu jiná věc ale ovšem je, abychom nepřestavali býti ženou či mužem. Naše role v chování, vlastnostech a přínosech jsou nepostradatelnou součástí fungujícího celku. I muž, který je lepší kuchař než žena, nebo žena, která rozumí automobilu více než její muž, ještě doma nemusí přebírat roli svého protějšku ve vzájemném vztahu a výchově dětí.

Nemějme strach ze změny. Buďme její součástí a spoluutvářejme ji. Změna nás stejně nemine.

Od | 2019-12-17T20:01:02+00:00 17. prosince 2019|Institut gentlemana|