INSTITUT GENTLEMANA

BLOG

Gentleman

Okolo sebe slyším čím dál častěji, že ženy už muže nepotřebují a vystačí si raději samy.
Jsou to planá tlachání žen anebo fakt, že jsme se jako muži stali tím „slabším článkem“?

Obecně se ženám nemohu divit, jelikož ve spoustě věcí převzaly mužské role, anebo jsme si je spíš nechali vzít, my muži jsme tak trošku usnuli na vavřínech.

Každý, kdo se nad touto otázkou někdy zamyslel, více či méně, mi dá jistě za pravdu, že příčin může být za poslední období opravdu mnoho. Ať už je to následek éry socialismu a vyhlazení etiky a hodnotné kultury, kdy vlastně nemáme žádné odpovídající vzory chování kromě „nadávání na politiky u piva“. Nebo také dnešní svět neomezených možností, kde můžeme mít všechno a tak tedy nevíme, co vlastně bychom chtěli. Třeba byl tento politický skok příliš rychlý a tak trochu jsme se nestačili přizpůsobit změnám a způsobům chování, které svobodná společnost vyžaduje, etablovat se. O to více bychom se měli snažit teď.

Možná jsem naivní a romantický snílek, ale věřím, že přijde doba, kdy se muži nebudou chovat jako přehnaně sebevědomá do sebe zahleděná „stvoření“. Bohužel toto chování je jistou formou obraného štítu, který značí právě to, že mají nízké sebevědomí. Za což ale nemůžeme dávat vinu pouze mužům. Mnohdy si sami nevíme rady, i když cítíme, že něco není v pořádku, a to právě proto, že postrádáme ty vzory opravdového mužství.

Že tato díra mezi oběma pohlavími vzniká není chybou pouze na mužské straně. Ženy v dnešní době také ztrácí kontakt se svou ženskou entitou. Nedokáží některé úkoly nechat na mužích, často neumí přijmout kompliment a když se muž chová jako gentleman, cítí se nekomfortně, někdy až hloupě. Přitom je to velmi jednoduché. V přírodě platí neustále stejná pravidla, kdy samci stále vyhledávají samice a bojují o ně dle jasně stanovených pravidel. Naproti tomu my lidé máme jednu úžasnou vlastnost – schopnost všechno neskutečně komplikovat.
(Pozn. Tyto všechny nesrovnalosti jsou důsledek narušení ženského a mužského principu, které mezi sebou soupeří celou naší historii. Poslední větší převrat se odehrál během světové války.)

Navzdory chaosu, který v dnešních vztazích panuje, vidím naději, že nejsem sám, kdo by rád tyto věci měnil k lepšímu. Snažme se být co nejlepší každý sám za sebe a pro toho druhého. Udělá-li to tak každý, věřím, že nebudeme slýchávat věty typu: „Bez chlapa je mi lépe“ nebo „Ženy jsou potvory“. 🙂

I proto jsem se rozhodl sepsat vlastnosti muže – „gentlemana“ dnešní doby a jsem si stoprocentně jist, že chlap jenž se bude řídit těmito radami bude sexy a atraktivní pro každou ženu.

V mém popisu hledejte paralelu k tanci a roli muže v něm.
Kdysi mi jedna z nejlepších trenérek na světě řekla větu, která změnila můj pohled na tanec.

„Partner je sexy hlavně v okamžiku, kdy se stará o svou partnerku.“

DESATERO

1) Vede
Má jasno, co a proč chce, kam směřuje. Nehraje psychologické hry a nelže. Své záměry a vize dává srozumitelně najevo.

2) Chrání
Své partnerce (potažmo okolí) poskytuje/dává svůj „rám“. Určitou formu opory a současně ochrany.

3) Nechá vyniknout svou partnerku – dává ji potřebnou volnost
Gentleman se nesnaží v první řadě vychloubat sám sebou a předvádět se na úkor své partnerky. To ona je ten největší poklad, který má. (Úspěšný muž se pozná podle širokého úsměvu jeho ženy.) ☺

4) Je vášnivý
Nebojí se dávat své emoce najevo. Věci prožívá a dává do nich své srdce a energii. Ví, že každý okamžik je jedinečný a existuje pouze tady a teď.

5) Je empatický – vnímá pocity své partnerky a podle toho jedná
Uvědomuje si, že ženy se od mužů liší a ne vždy bude všemu rozumět. Své partnerce ale důvěřuje. A pokud cítí, že něco není v pořádku nereaguje agresivně a vyčítavě, ale snaží se ji pochopit a podpořit.

6) Je sebevědomý
Díky zdravému sebevědomí je gentleman schopen posouvat hranice a přesvědčit své okolí k věcem, kterým věří. To hodně souvisí s rolí vůdce a takzvané „hlavy rodiny“. Muž se musí občas rozhodnout v zásadních věcech i v dlouhodobém horizontu ve prospěch sebe a svého okolí (firmy, rodiny).

7) Je taktní a galantní
Obecná pravidla, že otevíráme ženě dveře a pomáháme do kabátu a nenecháme za sebe ženu platit, pokládám za samozřejmost. Rád bych ale zmínil i to, že ženu a své okolí zbytečně neponižuje, nevysmívá se a neptá se na citlivá témata v nevhodný okamžik. Umí překvapit pozorností, i když není výročí a především se k ženě nechová jako k majetku nebo společenskému statusu.

8) Dbá o sebe
Ví, že každá příležitost si vyžaduje patřičný oděv a úpravu. Nenosí jedny tenisky do práce, divadla i na hory. A také se neupraví pouze pokud jde ven nebo do práce. Doma sdílíme se svou polovičkou nejvíce času. Proč bychom doma měli být úplně jiní než venku? Také dbá o své zdraví a kondici, protože ví, že „ve zdravém těle, zdraví duch“.

9) Rozvíjí se
Ukončením studia, manželstvím nebo narozením dítěte náš život nekončí. Gentleman neztrácí touhu po vědění a posouvání se v žádném věku nebo dosažené pozici. I nejbohatší muž světa Warren Buffett čte a studuje každý den.

10) Nevzdává se
Tanec je nejjednodušší forma, jak se mohou dva lidé sblížit. Proto chodíme na diskotéky a podobně. Proč bychom v tom nemohli pokračovat ve všech fázích vztahu a své partnerské role si stále upevňovat a rozvíjet?

INSTITUT GENTLEMANA